Verlaagde schenkingsrechten leiden tot minder aanbod in het luxe-segment van tweede verblijven.

Verlaagde schenkingsrechten leiden tot minder aanbod in het luxe-segment van tweede verblijven.

Er staan weinig appartementen te koop op de Zeedijk in Knokke, minder dan enkele jaren geleden en heel wat minder als wat wij toen voorspelden.  Er wordt sneller en meer verkocht door de lage rente, maar toch is dit een onverwachte trend.  Het voortschrijdend inzicht brengt me ertoe te denken dat de verlaagde schenkingsrechten daar een belangrijke oorzaak van kan zijn.

De nieuwe Vlaamse schenkingsrechten voor onroerend goed zijn 1 juli 2015 ingegaan en liggen een stuk lager dan de successietarieven:  3% (tussen 0 – 150 000€), 9% (tussen 150 000 – 250 000€) , 18% (tussen 250 000 – 450 000€) en 27% (> 450 000€) voor schenkingen aan kinderen.  Hierdoor wordt het voor oudere vastgoedeigenaars interessant om vastgoed te schenken aan de kinderen, en hoe waardevoller het vastgoed, hoe groter dat voordeel.  De schijven gelden per kind en per eigenaar. Een echtpaar van 70 jaar met 2 kinderen kan 4 schijven van 150 000€ wegschenken aan het laagste tarief van 3%.  Om successierechten te vermijden volstaat het ook dat ze enkel het naakte eigendom schenken.  Het vruchtgebruik dooft uit bij overlijden.  De waarde van het vruchtgebruik wordt bepaald via leeftijdstabellen en een omzettingsfactor.  Ze bedraagt op 70-jarige leeftijd tussen de 40 en 45% afhankelijk van het geslacht.  Dat betekent dat een Vlaams  echtpaar van 70 jaar met 2 kinderen hun appartement op de Zeedijk van 1 000 000€ aan de kinderen kan schenken voor 3%:  het naakte eigendom ter waarde van 600 000€ wordt in 4 schijven van 150 000€ geschonken en ze behouden het vruchtgebruik ter waarde van ongeveer 400 000€.  Totale belasting: 18 000€ in plaats van 156 000€ bij successierechten.

Deze oplossing  ontdekken steeds meer Vlamingen.  De Brusselse en Waalse eigenaars kunnen van deze piste geen gebruik maken omdat de fiscale woonplaats telt.

In het duurste segment van tweede verblijven en op de Zeedijk zijn veel eigenaars 70-plussers.  Ons kantoor beheert appartementen voor 2400 eigenaars in Knokke-Heist op een totaal van ongeveer 25 000 appartementen in de gemeente.  Daarvan 27 gebouwen op de Zeedijk tussen het Casino en de Wandeldijk voor 544 eigenaars.  Er zijn geen precieze cijfers over leeftijd maar we zijn goed geplaatst om dit in te schatten.

Wij vrezen al jaren dat de vergrijzing van de eigenaars van tweede verblijven tot meer verkoopdruk zal leiden en mogelijks tot prijsdalingen, maar dit verhaal krijgt dus een onverwachte wending door deze overheidsinmenging en gunstigere fiscaliteit.  De mogelijkheid om fiscaal gunstig een tweede verblijf te schenken aan de volgende generatie (bij uitbreiding maar iets minder gunstig aan broers en zusters), legt een stevige bodem onder de huidige prijzen.